Cài đặt và sử dụng Banksheet

Để sử dụng Banksheet, bạn cần cài một Add-ons (tiện ích mở rộng) cho Google Sheets có tên là Banksheet.app
Và sau đó tận hưởng sức mạnh của Banksheet trong chính Google Sheets của bạn.

Cài đặt Add-ons Hướng dẫn

Alternative Text

3 cách để cài đặt Banksheet.app


Alternative Text

Cách 1

Cài đặt từ link trực tiếp

B1 : Bấm vào nút [Cài đặt Add-ons] để mở store
B2 : Bấm vào nút cài đặt
Hệ thống sẽ cài Banksheet.app vào Google Sheets của bạn và tất cả các sheets mới đều sẽ có sẵn add-ons Banksheet.

Cách 2

Tìm kiếm trên Google Store

- Mở GSuite Marketplace
- Gõ từ khóa "Banksheet" và bấm tìm kiếm
- Bấm chọn Add-ons Banksheet
- Bấm Cài đặt
Hệ thống sẽ cài Banksheet.app vào Google Sheets của bạn và tất cả các sheets mới đều sẽ có sẵn add-ons Banksheet.

Alternative Text
Alternative Text

Cách 3

Cài đặt từ trong Google Sheets

B1 : Mở một Google Sheet bất kì
B2 : Vào Menu Add-ons > Get Add-ons
B3 : Nhập vào từ khóa "Banksheet" và bấm search
B4 : Bấm chọn Add-ons Banksheet
B5 : Bấm Cài đặt

Hệ thống sẽ cài Banksheet.app vào Google Sheets của bạn và tất cả các sheets mới đều sẽ có sẵn add-ons Banksheet.

Hướng dẫn sử dụng


Khám phá cách sử dụng banksheet bằng video ngắn 1 phút.

 1. 1
  Thêm tài khoản ngân hàng vào sheet

  Bước đầu bạn cần liên kết tài khoản ngân hàng vào sheet.

 2. 2
  Tải giao dịch mới về sheet

  Truy cập Add-ons > Banksheet.app > Tải giao dịch mới để Banksheet tải giao dịch từ những ngân hàng chưa liên kết về sheet.

 3. 3
  Chọn một báo cáo để xem

  Banksheet có sẵn những mẫu báo cáo có sẵn để quý khách có thể lựa chọn và xem ngay, hoặc có thể tự tạo các sheet báo cáo khác theo nhu cầu.