Chính sách bảo mật

Chúng tôi, đội ngũ phát triển BANKSHEET, xây dựng BANKSHEET.APP thành một tiện ích mở rộng trên Google Sheets giúp người sử dụng nhanh chóng tải về dữ liệu giao dịch từ nhiêu ngân hàng khác nhau. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, sẽ có những gói dịch vụ có phí cao cấp hơn.
Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho những người quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.


Về dữ liệu người dùng từ Google
Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất kì thông tin nào từ tài khoản google của người dùng sử dụng.
Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập và chỉnh sửa các tài liệu Google Sheets để có thể tự động ghi dữ liệu giao dịch ngân hàng vào Google Sheets của người dùng.


Về dữ liệu ngân hàng

Chúng tôi không lưu trữ mật khẩu ngân hàng của người dùng.
Mật khẩu đăng nhập chỉ được sử dụng tức thời để truy vấn thông tin giao dịch, và không được lưu lại trên server của BANKSHEET.APP dưới bất kì hình thức nào.


Chúng tôi không can thiệp vào tài khoản ngân hàng của người dùng.
Chúng tôi chỉ đọc thông tin giao dịch của người dùng, và sẽ không thực hiện bất kì hành động nào có thể làm thay đổi trạng thái tài khoản ngân hàng, bao gồm (nhưng không giới hạn) : chuyển khoản, thay đổi thiết lập tài khoản, …


Chúng tôi lưu trữ ẩn danh giao dịch của người dùng nhằm mục đích cải thiện tốc độ tải
Giao dịch sau khi tải về sẽ được mã hóa và lưu trữ lại trên server cho mục đích caching, giúp giảm thời gian tải giao dịch trong những lần sau xuống hàng chục lần. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ ẩn danh và được xóa hoàn toàn khỏi server sau khi tài khoản không hoạt động một tháng.


Quyền riêng tư của trẻ em
Các dịch vụ này không dành cho cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.


Thay đổi chính sách bảo mật này
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.


Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.