Câu chuyện Banksheet

Tôi là một người yêu thích kinh doanh và từng cùng bạn bè khởi nghiệp xây dựng nhiều mô hình kinh doanh từ 5 năm nay.
Chúng tôi từng gặp thất bại vì không quản lý tốt tài chính cá nhân và tài chính trong việc kinh doanh.
Tôi cùng các đồng nghiệp ban đầu tạo ra một ứng dụng tài chính tự động là để sử dụng nội bộ.
Cho đến khi tôi nhận ra rất nhiều bạn bè cũng đang gặp những vấn đề tương tự.
Đó là khi tôi quyết định sẽ tạo ra banksheet và các giải pháp tài chính, kế toán tự động hóa khác.
Vì quản lý tài chính tốt là điều kiện để có được tự do tài chính